Over SCW

Eén belangrijke doelstelling

Onze cursus wetenschapsjournalistiek bestaat sinds 1971 en is daarmee de oudste van Nederland. De geestelijke en organisatorische vader van deze cursus is Frans Kempers. Hij heeft 39 jaar de cursus geleid.

In de afgelopen jaren hebben meer dan duizend cursisten bij de SCW hun eerste stappen op het journalistieke pad gezet. Zij hebben een uiteenlopende achtergrond: wetenschappelijk onderzoek, technische functies, overheid, uitgeverijen, politieke partijen, gezondheidszorg, landelijke dagbladen enzovoort. Veel cursisten hebben mede dankzij de cursus de stap naar journalistiek of wetenschapsvoorlichting kunnen maken.

De Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie SCW is een non-profitorganisatie met één belangrijke doelstelling. Deze staat omschreven in artikel 2 van onze statuten:

De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk organiseren van cursussen, die personen met een wetenschappelijke en/of hogere beroepsopleiding een praktische training bieden in het schrijven van voor een breder publiek bestemde teksten (zoals dagblad- en tijdschriftartikelen, brochures, voorlichtingsfolders en dergelijke) over wetenschappelijke en technische onderwerpen (met inbegrip van economische, culturele, ethische en overige maatschappelijke aspecten van wetenschap en techniek), en zo bij te dragen tot een verantwoorde voorlichting van het publiek over bedoelde onderwerpen.

De stichting heeft een bestuur dat zorg draagt voor het organiseren en waarborgen van de kwaliteit van de cursus. Ervaren cursusleiders geven inhoud aan de cursus, samen met gastdocenten uit verschillende disciplines van de wetenschapsjournalistiek.

Het bestuur

Het bestuur van de SCW bestaat uit:

Belangrijke informatie

Algemene voorwaarden SCW

Protocol vertrouwenspersoon

Klachtenprocedure