Over SCW

“De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk organiseren van cursussen, die personen met een wetenschappelijke en/of hogere beroepsopleiding een praktische training bieden in het schrijven van voor een breder publiek bestemde teksten (zoals dagblad- en tijdschriftartikelen, brochures, voorlichtingsfolders en dergelijke) over wetenschappelijke en technische onderwerpen (met inbegrip van economische, culturele, ethische en overige maatschappelijke aspecten van wetenschap en techniek), en zo bij te dragen tot een verantwoorde voorlichting van het publiek over bedoelde onderwerpen.” (Artikel 2, statuten SCW).

 

Doel en geschiedenis

Onze cursus wetenschapsjournalistiek bestaat sinds 1971 en is daarmee de oudste van Nederland. Tot 1989 ressorteerde de cursus onder het Persinstituut van de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien wordt hij verzorgd door de Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie, opgericht door de geestelijke en organisatorische vader van de cursus, Frans Kempers. Vanaf het begin van de cursus in 1971 heeft Kempers in totaal 39 jaar de cursus geleid. In de afgelopen bijna veertig jaar hebben een kleine duizend cursisten bij de SCW hun eerste schreden op het journalistieke pad gezet. Zij hebben een uiteenlopende achtergrond: wetenschappelijk onderzoek, technische functies, overheid, uitgeverijen, politieke partijen, gezondheidszorg, landelijke dagbladen enzovoort. Veel cursisten hebben mede dankzij de cursus de stap naar journalistiek of wetenschapsvoorlichting kunnen maken.

 

Bestuur

Het bestuur van de SCW bestaat uit:

  • Rochus van den Weg (voorzitter)
  • Astrid Danen (secretaris)
  • Nynke Koopen (penningmeester)
  • Anne van Kessel (bestuurslid)