Over SCW

Eén belangrijke doelstelling

Onze cursus wetenschapsjournalistiek bestaat sinds 1971 en is daarmee de oudste van Nederland. De geestelijke vader van deze cursus was Frans Kempers (1926 -2021). Hij heeft 39 jaar de cursus geleid.

In de afgelopen decennia hebben meer dan duizend cursisten bij de SCW de basis gelegd voor hun journalistieke toekomst. Een enkele oud-cursist schopte het zelfs tot Europees wetenschapsjournalist van het jaar!

De Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie (SCW) is een non-profitorganisatie met één belangrijke doelstelling. Deze staat omschreven in artikel 2 van onze statuten:

De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk organiseren van cursussen, die personen met een wetenschappelijke en/of hogere beroepsopleiding een praktische training bieden in het schrijven van voor een breder publiek bestemde teksten over wetenschappelijke en technische onderwerpen en zo bij te dragen tot een verantwoorde voorlichting van het publiek over bedoelde onderwerpen.

De stichting heeft een bestuur dat zorg draagt voor het organiseren en waarborgen van de kwaliteit van de cursus. Ervaren wetenschapsjournalisten geven als cursusleiders inhoud aan de cursus, samen met gastdocenten uit verschillende disciplines van de wetenschapsjournalistiek.

Het bestuur

Het bestuur van de SCW bestaat uit:

Belangrijke informatie

Algemene voorwaarden SCW

Protocol vertrouwenspersoon

Klachtenprocedure