Protocol vertrouwenspersoon SCW

SCW heeft een vertrouwenspersoon aangesteld waar cursisten, (gast)docenten, medewerkers en bestuursleden terecht kunnen voor meldingen over ongewenst gedrag, zoals:

Vaak zijn situaties niet erg duidelijk en weet iemand eigenlijk niet goed wat die ermee moet of wil. Ook in zo’n geval kun je terecht bij de vertrouwenspersoon, om vrijblijvend te sparren.

De rol van de vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert vertrouwelijkheid (tenzij een melder iets vertelt waarmee die de vertrouwenspersoon in ernstige gewetensnood brengt).

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en bespreekt de mogelijke reacties op het ongewenste gedrag met de melder. Allereerst wordt geprobeerd om -indien mogelijk- het probleem informeel op te lossen, door middel van gesprekken met degene die het gedrag veroorzaakt, het bestuur of iemand anders. Soms lukt of kan dat niet. Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Daarvoor is er een afzonderlijke klachtenprocedure ongewenst gedrag.

 

Rol vertrouwenspersoon

De rol van de vertrouwenspersoon omvat de volgende activiteiten als het gaat om een melding:

Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon nog een aantal andere taken:

In 2023 is de vertrouwenspersoon voor de Stichting Cursussen Wetenschapscorrespondentie Esther Koppejan. Zij is te bereiken op esther@vihk.nl of 06-31930857.

Deze regeling wordt ieder jaar geëvalueerd door het bestuur.